Vanhustenhuollon kustannukset ovat merkittävä osa kuntien sosiaali- ja terveysmenoista. Toiminnan kokonaiskustannuksista henkilöstömenot ovat suurin menoerä. Hyvällä henkilöstön johtamisella ja kuntoutumista edistävillä toimintamalleilla lisäät asiakastyytyväisyyttä, tuottavuutta ja vähennät kustannuksia.

GeroFuture on kumppanisi vanhuspalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiantuntijoillamme on monipuolista, laaja-alaista sosiaali- ja terveysalan ja sen johtamisen kokemusta, joka pohjautuu koulutukseen, tutkittuun tietoon sekä alan hyviin käytäntöihin. Erityisenä vahvuutenamme ovat kuntoutumista edistävät toimintamallit ja niiden kehittäminen käytännön läheisesti

Katriina Niemelä (TtM)
Pia Vähäkangas (TtT)