Ikäihmisen palvelutarve ja palveluihin ohjautuminen, RAI-tunnuslukuja hyödyntäen

Tutkimus palvelutarpeen arvioinnista ja palveluohjauksesta RAI-tunnuslukuja hyödyntäen yhteistyössä THL:n kanssa. RAPORTTI