Palveluasumisen laatutaso – mitä se ikäihmiselle tarkoittaa?

Pia Vähäkangas pohtii ikäihmisen roolia kuluttajana.

Opiskelin terveystieteitä 1990 luvulla. Muistan, että johtamisen opintojen yhteydessä käsiteltiin teorioita, joissa palveluja käyttävä asiakas nähtiin kuluttajan roolissa. Pohdittiin sitä, että riittääkö asiakkaiden tieto tehdä valintoja. Tarvitaan agentteja, jotka auttavat kuluttajia tekemään valintoja.

Aihe on ajankohtainen myös vuonna 2019. Tämän päivän sote maailmaan sovellettuna edellä mainittuja teorioita voidaan liittää osaksi valinnanvapauskeskusteluja. Ikäihmisen valinnanmahdollisuudet ovat tällä hetkellä vielä vähäiset ja vaihtelevat maakunnittain ja kunnittain kovin paljon. Palvelu/asiakasohjaus on nostettu esille kansallisissa hankkeissa. Sen roolia on korostettu palveluihin ohjautumisen näkökulmasta. Kuluttajanäkökulma asettaa monenlaisia haasteita palvelu/asiakasohjauksen osaamiselle ja palveluihin ohjautumiseen liittyvien prosessien ja mittareiden kehittämistyölle kuten myös laatutasojen määrittelyille.

Moni organisaatio hyödyntää RAI tietoa ikäihmisten palveluissa. Tieto on kuitenkin paketoitu sellaiseen asiantuntijamuotoon, että sen esittäminen ikäihmiselle ymmärrettävällä tavalla on haasteellista. Kansallista ja yhteismitallista tietoa palveluasumisen laadusta on melko vähän saatavissa. Median kautta nousee esille laatuhaasteita ja riskitilanteita.

Miten saamme RAI tiedon ikäihmiselle ymmärrettävään muotoon? Mitä RAI kertoo palveluasumisen laadusta ja sen tasosta? Mistä löytyvät ne parhaat yksiköt, joihin kannattaisi hakeutua? Voidaanko palveluasumista markkinoida ikäihmisille seuraavasti?

Palveluasumisessa on hauskaa yhdessä; liikumme, syömme hyvin ja otamme kantaa päivän polttaviin kysymyksiin sekä arjen asioihin. Sinulla on oma huone, johon voit vetäytyä silloin, kun haluat olla omassa rauhassa tai olet väsynyt. Tuemme sinua, jotta voit käydä ulkona ja tavata omaisia ja läheisiäsi niin halutessasi. Hoidamme terveydentilaasi siten, että se pysyy vakaana. Sinulla on sairauksien hoitoon tarkoituksenmukaiset lääkitykset. Laadimme yhteistyössä kanssasi suunnitelman hoitosi/palvelusi tavoitteista, toimenpiteistä, jotta toimintakykysi ja arjessa selviytymisesi on parasta mahdollista. Tule tutustumaan. Kerromme sinulle, miksi sinun kannattaa tulla juuri meille!

Tekstissä vilisee RAI tietoa. Se on muutettu asiakkaalle ymmärrettävään muotoon. Tätä pitäisi osata myös mitata.