Asiantuntijapalvelut

vanhustenhoito1Gero Future tarjoaa konsultointia ja koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden innovaatiivisten toimintamallien  suunnitteluun ja toteuttamiseen ikäihmisten palvelu- ja hoitokokonaisuuksien kehittämistyössä osana kansallista Sote rakennemuutosta.

Tuemme organisaatioita Sote rakennemuutosprosesseissa ja autamme vanhuspalvelulain velvoitteiden toteuttamisessa. Kehitämme yhteistyössä innovatiivisia kuntoutumista edistäviä toimintamalleja ja palveluohjauksen käytäntöjä sekä tuemme niiden käyttöönottoa.

Ohjaamme ja tuemme  johtajia käyttämään muutos-, osaamisen- ja tietojohtamisen työvälineitä hyödyntämällä RAI tietojärjestelmän tunnuslukuja.

Palvelut räätälöidään organisaation tarpeista lähtien ja perustuvat kumppanuudessa tehtäviin sopimuksiin.

Toiminnan arvioinnissa hyödynnämme organisaation tuottamaa tietoa ja analysoimme sitä ratkaisuehdotustemme perusteeksi. Erityisenä osaamisalueenamme on kansallisesti vanhustenhuollon käytössä oleva RAI-järjestelmä ja sen käyttö.

Lähtökohtana on valmentaa organisaation johto ja esimiehet hyödyntämään arviointitietoa työssään johtamisen suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi.

Konsultointi ja johdon valmennus

  • Organisaation toiminnan arviointi (mittaaminen) ja kehittäminen
  • Palveluiden tuotteistus ja hinnoittelu
  • Palveluiden järjestämisen kokonaisratkaisut
  • Vanhustenhuollon, palveluohjauksen ja perusterveydenhuollon sairaalatoiminnan ja näiden johtamisen erityiskysymykset

Koulutus ja osaamisen edistäminen

  • Kuntoutumista edistävä toiminta ja sen johtaminen
  • Kuntoutumista edistävän toiminnan seurantaindikaattorit
  • Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
  • RAI järjestelmän hyödyntäminen palvelutuotannossa ja johtamisessa