RAI-Koulutus

RAI KOULUTUSPALVELUT GeroFuture Oy

RAI on työväline, jonka avulla on mahdollista kehittää asiakkaan tarpeisiin perustuvaa kotihoitoa ja palveluasumista asiakaslähtöiseksi, kustannusvaikuttavaksi ja laadukkaaksi.

RAI tieto on hyödynnettävissä myös palveluohjauksen asiakassegmentoinnissa ja palveluihin ohjautumisen seurannassa ja arvioinnissa. Tietojohtamisen RAI tunnusluvut ovat sovellettavissa strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen johtamiseen.

RAI:n käyttö edellyttää koulutusta. GeroFuture Oy tuottaa RAI koulutusta sekä lähi- että etäpalveluna. Koulutuksemme kattavat kaikki Suomessa käytettävät RAI järjestelmät, esimerkiksi kotihoidon (RAI HC), laitoshoidon (RAI LTC), mielenterveys- ja päihdetyön (RAI MH/CMH) ja vammaispalvelun RAI työvälineistä palveluohjauksen työvälineisiin (RAI CA, CHA, Oulu Screener)

Olemme erityisasiantuntijoina olleet aktiivisesti mukana kansallisesti RAI järjestelmän kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvässä toiminnassa yhteistyössä THL:n kanssa jo vuodesta 2000. Teemme myös yhteistyötä RAI tietojärjestelmiä tuottavien yritysten kanssa. Olemme Invian Oy:n kumppani RAI koulutusten järjestämisessä.

RAI peruskoulutus GeroFuture Oy

Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa RAI käyttö organisaatiossa/yrityksessä (RAI HC, LTC, MH, CMH, ID).

 • RAI käyttöönottovalmennus; 2h
 • RAI arvioinnin tekeminen; 2-4h
 • RAI tiedon hyödyntäminen hoidon suunnittelussa; 3-4h
 • RAI tiedon hyödyntäminen lähijohtamisessa ja RAI arviointitiedon luotettavuus; 4h

RAI soveltava- koulutus GeroFuture Oy

Koulutuksen tavoitteena on syventää RAI:n hyödyntämistä organisaatiossa/yrityksessä ja kuntoutumista edistävän toiminnan johtamisessa (RAI HC, LTC, MH, CMH, ID).

 • RAI luotettavuus- ja osaamistason arviointi – yksikkötason analyysi ja palaute
 • RAI tunnusluvut ja kuntoutumista edistävä toiminta; 2-4h
 • RAI laatuindikaattorit ja hoidon laatu; 3-4h

RAI palveluohjaus- koulutus GeroFuture Oy

Koulutuksen tavoitteena on opettaa, ohjata ja tukea palveluohjauksen henkilöstöä ja esimiehiä RAI:n käyttöön palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluohjauksessa sekä asiakkaiden palveluihin ohjautumisen seurannassa ja arvioinnissa (RAI CA, CHA, Oulu Screener).

 • RAI arvioinnin tekeminen palvelutarpeen arvioinnissa, 3-4h
 • RAI tunnuslukujen käyttö palveluohjauksessa, 3h
 • RAI MAPLe 15 ryhmittely palveluohjauksen työvälineenä 3h
 • Palveluohjauksen vaikuttavuus ja RAI, 3h