Yritys

GeroFuture – Vie palvelusi uudelle tasolle

vanhustenhoito2Gero Future Oy on 2014 perustettu yritys, jonka omistajina toimivat perustajat Pia Vähäkangas (TtT) ja Katriina Niemelä (TtM).

Yritys tuottaa sosiaali- ja terveysalalle RAI koulutusta ja RAI asiantuntijapalveluita. Olemme kansallisesti verkostoituneita alan asiantuntijoiden kanssa. Rai koulutuspalveluiden tarkoituksena on edistää organisaatioiden RAI osaamista, hyödyntämistä ja soveltamista. RAI asiantuntijapalveluiden tarkoituksena on tukea organisaation omaa kehittämistoimintaa RAI tietoa hyödyntäen organisaation oman tarpeen mukaisesti.

GeroFuture Oy voi olla kumppanisi tulevaisuuden sote ratkaisuissa tuoden tietoa ja asiantuntijuutta ikäihmisten palvelu- ja hoitokokonaisuuksien kehittämistyöhön. Toimimme johdon tukena alan esimiestyön kehittämiseksi.

Meillä on monipuolista ja laaja-alaista sosiaali- ja terveysalan käytännön toiminnan ja sen johtamisen kokemusta. Osallistumme myös erilaisiin tutkimushankkeisiin, joiden tarkoituksena on kehittää palveluohjausta, kuntoutumista edistävää toimintaa, hoidon suunnittelua ja johtamista.

 

Arvot ja toimintaperiaatteet

 

Asiakaslähtöisyys

 • Meille asiakas on kaiken keskiössä.
 • Meille on tärkeää, että hoitoa/palvelua saavien asiakkaiden kuntoutumismahdollisuus huomioidaan kaikissa palvelu- ja hoitotilanteissa, sillä näemme kuntoutumisen osana ihmisen perusoikeuksia.
 • Ajattelemme, että tukemalla organisaatioiden ja yritysten kehittämistyötä edistämme samalla myös asiakkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia.

Innovatiivisuus

 • Ajattelemme, että innovatiivisuus on rohkeutta, ennakkoluulottomuutta ja kykyä nähdä tulevaisuuteen.
 • Meille RAI on työväline, joka mahdollistaa uudenlaisten innovatiivisten palvelukokonaisuuksien kehittämisen ja niiden toteutumisen seurannan.

Tuloksellisuus

 • AJattelemme, että tuloksellisuus näkyy hoitoa/palvelua saavien asiakkaiden toimintakykynä ja sen mahdollisimman parhaan tason saavuttamisena.
 • Ajattelemme myös, että tuloksellisuus näkyy organisaatioiden ja yritysten tuottamana laadukkaana palveluna ja kustannusvaikuttavana toimintana.
 • Meille RAI on työväline hoidon laadun ja tuloksellisuuden seurantaan ja arviointiin.

Koulutus ja asintuntijapalvelut perustuvat

 • Asiakaslähtöisyyteen ja yhteistyöhön
 • Vuorovaikutukseen ja sitoutumiseen
 • Ennakkoluulottomuuteen ja innovatiivisuuteen
 • Tunnuslukujen käyttöön, systemaattiseen seurantaan ja arviointiin
 • RAI järjestelmän hyödyntämiseen