Ajankohtaista

Tulevat koulutukset


Seuraavat RAI LTC (ympärivuorokautinen hoiva) eli laitoshoidon RAI Peruskoulutukset:

Torstai 4.11.2021 klo 12.30-15.30

Torstai 2.12.2021 klo 12.30-15.30


Seuraavat RAI LTC Syventävät koulutukset:

Perjantai 10.12.2021 klo 13.00-16.00


Seuraavat RAI HC  eli kotihoidon RAI Peruskoulutukset: 

Torstai 11.11.2021 klo 12.30-15.30

Perjantai 3.12.2021 klo 12.30-15.30


Ilmoittautumislinkki yllä oleviin koulutuksiin


RAI LTC-tiedon hyödyntäminen hoidon suunnittelussa -koulutukset:

Koulutuksessa opitaan tulkitsemaan RAI LTC-mittaritietoja sekä hyödyntämään niitä asiakkaan hoidon suunnittelussa. 

Torstai 28.10.2021 klo 8.30-11.30

Torstai 9.12.2021 klo 12.30-15.30

Sitovat ilmoittautumiset Tuijalle, osoitteeseen tuija.lambacka@gerofuture.fi

 

RAI LTC-tiedon hyödyntäminen laadun varmistamisessa ja omavalvonnassa -koulutus:

Koulutuksessa käydään läpi mm. RAI-arvioinnista saatavia asiakasrakennetta kuvaavia RAI-tietoja sekä RAI-laatuindikaattoreita, joita voidaan hyödyntää mm. sosiaalihuollon omavalvonnassa toimintayksikön asiakasrakenteen, asiakkaan kohtelun, palveluiden sisällön ja laadun kuvaamisessa sekä seurannassa.

Keskiviikko 15.12.2021 klo 9.00-12.00

Sitovat ilmoittautumiset Tuijalle, osoitteeseen tuija.lambacka@gerofuture.fi

Omavalvonta ja sen toteuttaminen

Yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajia on jo kymmenen vuotta koskenut laintasoinen vaade toteuttaa toiminnassaan suunnitelmallista omavalvontaa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mitä sosiaalihuollon omavalvonnalla tarkoitetaan? Miksi sitä

Missä äiti saa hyvää hoitoa?

Sydäntä kylmää lukea ja seurata uutisointia ikäihmisten hoivan laadusta. Mediassa on viimeisten parin vuoden aikana nostettu esiin useita laiminlyöntejä ikäihmisten hoidossa ja hoivan laadussa. Tuntuu

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Valvo ja varmista osallisuus – mutta MITEN?

Aloittelemme ikääntyneiden palveluissa vuotta 2021 uuden lainsäädännön ja laatusuositusten kanssa. Niissä meitä johtajia opastetaan muun muassa ”hyödyntämään eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun

Miksi kirurgin pitäisi
luututa lattiat?

Kukaan ei oleta, että kirurgi luuttuaisi leikkaussalin lattiat työnsä ohessa. Ei liene järkevää resurssien käyttöä sekään, että ohjelmistokehittäjä käyttää osan työajastaan toimiston henkilökunnan lounaan kokkaamiseen.