RAI-Käyttöönottovalmennus

Sisältö: Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät RAI-prosessin kokonaisuuden johtamisen ja käytön näkökulmasta ja osaavat laatia omaan organisaatioonsa RAI-käyttöönottosuunnitelman. Valmennuksen myötä organisaatiolla on valmiudet ottaa RAI käyttöön. Koulutus sisältää työkalun RAI-kokonaisprosessin eri vaiheiden tunnistamiseen sekä prosessin edellyttäminen toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.


Kohderyhmä: Johto ja esimiehet

Kesto: 3 tuntia