RAI luotettavuus- ja osaamistason varmistaminen

RAI-järjestelmä tuottaa monipuolista tietoa asiakkaiden hoidon ja palvelun suunnittelun apuvälineeksi. Organisaatioiden strategisen suunnittelun ja johtamisen tueksi järjestelmä antaa monipuolisia tietoja asiakasrakenteesta, hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta. Tämän vuoksi järjestelmää käyttävissä organisaatioissa arviointitietojen ajantasaisuus ja luotettavuus on tärkeä varmistaa. Kun RAI-järjestelmän tuottamia tietoja hyödynnetään monipuolisesti paitsi asiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa myös palveluohjauksessa sekä johtamisen eri tasoilla tapahtuvassa toiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä, on tärkeää pystyä luottamaan arvioinnin tuottamiin tietoihin sataprosenttisesti.

RAI-tiedon hyödyntäminen edellyttää osaamisen ja RAI-arviointitiedon luotettavuuden varmistamista. Varmistaminen voidaan tehdä GeroFuturen konsultoimana, tieteellisesti testatun työvälineen avulla.