RAI-tiedon hyödyntäminen kuntoutumista edistävässä toiminnassa

Sisältö: Osallistujat oppivat tunnistamaan kuntoutumista edistävät RAI-mittarit ja ymmärtävät niiden sisällön sekä hyödyntämään RAI-kuntoluokitusta ja kuntoutumista edistävästä toiminnasta kertovia mittareita osana hoidon suunnittelua.

Kohderyhmä: Hoitajat ja lähiesimiehet

Kesto: 4 opetustuntia (á 45 min)