RAI-tiedon hyödyntäminen omavalvonnassa

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi RAI:n hyödyntäminen omavalvonnassa sekä omavalvonnan merkitys laadunvarmistuksen työkaluna. Osallistujat saavat koulutuksen kautta käyttöönsä työkalupohjan omavalvontaan liittyvien prosessien ja dokumenttien hallintaan sekä tarkistuslistan laadukkaan omavalvonnan varmistamiseksi.

Kohderyhmä: Johto ja esimiehet

Kesto: 4 opetustuntia (á 45 min)