RAI-tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen hoidon suunnittelussa

Sisältö: Koulutuksessa opitaan lukemaan ja tulkitsemaan RAI-mittareita, laatimaan hoito- ja palvelusuunnitelma RAI-arvioinnin pohjalta ja hyödyntämään RAI-tietoa hoidon suunnittelussa.

Kohderyhmä: Hoitajat ja lähiesimiehet

Kesto: 4 opetustuntia (á 45 min)