Referenssit

Sote-alan ammattilainen - henkilökuva

Mukana RAI-järjestelmän kehitystyössä

Olemme erityisasiantuntijoina olleet aktiivisesti mukana kansallisesti RAI-järjestelmän kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvässä toiminnassa jo vuodesta 2000 ja toimimme mm. Invianin RAI-sopimuskouluttajana.

Olemme kouluttaneet ja konsultoineet satoja sosiaali- ja terveysalan toimijoita, niin SOTE-palveluntuottajia kuin SOTE-palveluiden järjestäjiäkin.

Osallistumme myös erilaisiin tutkimushankkeisiin, joiden tarkoituksena on kehittää palveluohjausta, hoidon laatua, kuntoutumista edistävää toimintaa, hoidon suunnittelua ja johtamista.

 

Yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme

Invian Oy

www.domacare.fi
GeroFuture Oy tekee tiivistä yhteistyötä Invian Oy:n kanssa Domacare- toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmään sisältyvän RAI-järjestelmän kehittämisessä. Lisäksi GeroFuture Oy toimii Invianin (Domacare) RAI-sopimuskoulutttajana.

AikaPlus Oy

www.aikaplus.fi
GeroFuture Oy on kehittänyt yhteistyössä AikaPlussan kanssa RAI-tiedon hyödyntämiseen ja työn mitoittamiseen perustuvan palvelutuotteen, jolla saadaan määriteltyä nykyiset...

Lue lisää

Skhole Oy

www.skhole.fi
GeroFuture Oy on tuottanut Kuntoutumista edistävän hoitotyön ja RAI LTC peruskoulutuksen kurssikokonaisuudet Skholen sähköiseen, sosiaali- ja terveysalalle suunnattuun täydennyskoulutusympäristöön.

Sentina Oy

www.savelsirkku.fi
GeroFuture on toiminut HÄMELY-hankkeessa Sentinan kumppanina sen tarjoaman SävelSirkku -tuotteen läheisviestintään tarkoitetun toiminnallisuuden kehittämisessä.

RAISoft Oy

www.raisoft.com
GeroFuture Oy on laatinut RaiSoftille käsikirjan RAI LTC järjestelmän pohjalta kehittämänsä Kuntoutumis- ja voimavarakartoitusryhmittelyn soveltamiseen käytännön hoitotyössä.

Savas

www.savas.fi
GeroFuture Oy toimi Savaksen kumppanina RAI ID:n käyttööonotossa ja konsulttina RAI-prosessin kokonaisvaltaisessa implementoinnissa vuosien 2019–2020 aikana.

Wilhelmiina nettisivut

Wilhelmiina

www.wilhelmiina.fi
GeroFuture Oy on vuodesta 2017 lähtien toiminut Wilhelmiinan kumppanina RAI-osaamisen vahvistamisessa ja RAI-tiedon hyödyntämisessä sekä johtamisen...

Lue lisää

Suvera

Suvera Oy

www.suvera.fi
GeroFuture on toiminut päihde- ja mielenterveyspalveluita tarjoavan Suvera Oy:n kumppanina tarjoten Suveralle asiantuntijapalveluita mm. taloudelliseen mallintamiseen...

Lue lisää

Vhyvinvointi

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

www.vshyvinvointialue.fi
GeroFuture tuotti syksyllä 2021 viiden koulutuksen koulutuskokonaisuuden Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Ylikunnalliselle valvontakeskushankkeelle...

Lue lisää

Siun Sote

www.siunsote.fi
GeroFuture toimi Siun Soten vammaispalvelujen kumppanina RAI ID:n käyttööonotossa ja kouluttajana RAI-prosessin eri vaiheissa vuosien 2020–2021 aikana...

Lue lisää

GeroFuturen koulutuspalautteita

En ole aikaisemmin käyttänyt RAI:ta ja koin saavani sen tekemiseen työkaluja.

Koko menetelmä oli itselleni melko vieras, joten kaikki oli uutta. Oma työ on johtajien johtamista, joten konkreettisesti en tee RAI-arviointeja, mutta autan johtajia kehittämään yksikössä tehtävää työtä ja työn kehittämistä mm. RAI-tulosten pohjalta. Siihen liittyen koulutus avasi itselleni paljon sitä, millaista dataa tällä saadaan esiin.

Kertaus on opintojen äiti, paljon oli tuttua mutta uuttakin opin.

Opin uusia juttuja.

Sain hyviä käytännön esimerkkejä, mitä voi kirjata.

Ymmärrän nyt paremmin RAI:n tarkoituksen/sisällön.

Intensiivijakso tuli paremmin tutuksi.

En ollut tiennyt kommentointi-/muistiinpanomahdollisuudesta eri arviointikohtiin.

Ihan selkeästi tuli RAI:n käyttöopastus.

Kouluttaja on varsin selkeäsanainen, perusteli hyvin opettamansa asiat.

Koulutuksessa kerrottiin monipuolisesti ja tarkasti RAI:hin liittyvät asiat.

RAI kyllä vaikea ja monimutkainen niin se ei voi olla niin helppo.

Uskon, että osaan jatkossa tehdä RAI-arvioinnit oikein.

Opin kaiken oleellisen tiedon koulutuksessa.

Koulutusmateriaali oli tullut ennen koulutusta jo, johon oli mahdollisuus tutustua etukäteen. Hyvä asia!

Ihan kattava koulutus.

Kyllä oli hyvä koulutus, mutta on tosi paljon asia ja aika pitkä koulutus.

Koulutus eteni rauhallisesti ja selkeästi. Kiva, kun ryhmä oli melko pieni ja kysymyksiäkin tuli.

Koulutuksen kestoon nähden, asioita oli hyvin. Tarkempi läpikäynti tarvitsisi enemmän aikaa.

Mielestäni oli oikein hyvä kolmetuntinen.

Olisin kaivannut enemmän esimerkkejä.

Koulutuksen esimerkin avulla pystyi hyvin käsittämään RAI:n tekoa

Hyvää käytännön läheistä puhetta, hyvät esimerkit.

Hyvin kouluttaja esitti asiat.

Perusteli selkeästi eri kohtia, joita koulutuksessa käytiin läpi.

Oli selkeä ja rauhallinen tahti edesauttoi jokaisen kohdan tajuamista.

Hän osasi asiansa ja itse sai kommentoida ja kysellä välillä.

Selkeäsanainen, pitkän linjan kouluttaja.

Kouluttaja oli rauhallinen ja puhui selkeästi sekä kannusti kyselemään.

Kouluttaja selitti asioita selkeästi.

Hyvin kouluttaja osasi poimia koulutuksen tärkeimmät asiat esille.

Kyllä oli selkeä koulutus, koska RAI on minulle jo vähän tuttu juttu, niin helpompi hahmottaa.

Kiitos hyvästä ja selkeästä koulutuksesta.

Oli hyvä koulutus, mutta pitkä.

Hyvä ensikosketus RAI:hin.

Olen kiitollinen, että sain osallistua koulutukseen, vaikka konkreettisessa asukastyössä en pääsekään arviointeja tekemään.

Kiitos kouluttajalle! Tärkeää asiaa, oliko muutamaan tuntiin liian paljon asiaa? Olisin ehkä kaivannut eri osioiden syvällisempää läpikäymistä esimerkein.

Riittävästi aikaa kokouksiin, jotta voi pitää riittäviä taukoja. Näin tietoa pystyy enemmän saamaan muistiin.

Todella monipuolinen ja selkeä koulutus, kiitos!

Kiitos hyvästä koulutuksesta!

Hoitajan antamaan kuntoutukseen sain hyvin selventävän vastauksen.

Joihinkin itselle epäselviin asioihin sain selkeyttä.

Sain todella paljon hyvää oppia ja informaatiota RAI-tiedon tulkitsemiseen ja tulosten hyödyntämiseen työssäni. RAI vaikuttaa taas entistä enemmän todella mahtavalta ja erittäin perustellulta työkalulta.

Koulutus tuki ja täydensi hyvin jo aiempaa koulutusta.

Tarkentui mittareiden sisällöt.

On ollut todella hyvää koulutusta.

Koulutus oli erittäin selkeä.

Kaikki oleellinen käytiin koulutuksessa läpi.

Aiheeseen liittyen todella hyvin selvennetty asiat.

Selostettiin rauhallisesti ja asiapitoisesti jokainen kohta.

Selkeä ja yksityiskohtaiset esimerkit.

Hyvät kouluttajat.

Ei edetty liian nopeasti, oli tilaa kysymyksille, järjestys oli hyvä.

Annettiin aikaa kysymyksiin, joihin myös vastattiin, selkeä puhe.

Selkeä ja järkeenkäypä ulosanti.

Kouluttajat olivat ammattitaitoisia ja perustelevia, työlleen omistautuneita. PP-slide show tuki kerrottua.

Rauhallinen ja selkeä ulosanti, ei ollut rönsyilevä vaan oli selkeä suuntaviiva.

Asiantuntijuus tuli hyvin selvästi esille.

Selkeä esitystapa.

Hyviä olivat linkit esim. kinestetiikkaan.

Kiitos hyvä koulutus, helppo seurata. Taukojumppa olisi yhden tauon lisäksi hyvä, mutta ehkä muutkin hyödynsivät etäyhteyttä, välillä venytellen.

Ehdottomasti lisää tällaisia koulutuksia. RAI on niin iso maailma, että siinä riittää aina opittavaa ja kertausta. Teamsin kautta koulutus on mielestäni hyvä, mahdollistaa paremmin osallistumisen.

Kiitos kovasti kouluttajille! Todella nautin ja sain kovasti hyötyä ja oppeja kolmituntisen aikana!

Näin esimiesasemassa olevana koin, kun itse en konkreettisesti tee RAI-arviointeja enkä hoitosuunnitelmia, niin tieto ei koskaan ole huono asia. Näin ainakin tiedon saatuani, voin perustella ja kannustaa henkilökuntaa tämän mittariston käyttöön ja hyödyntämiseen.

 

Vahvaa osaamista ja asiantuntijuutta läpi koko koulutuksen.

Hyvä, että koulutuksen loppupuolella näytettiin konkreettisesti, miten ko. asiat näyttäytyvät Domacare-ohjelmassa. Plussaa Flingan käytöstä. Selkeytti asiaa.

Tähän koulutukseen voisi osallistua muutkin, oli sen verran hyvää asiaa ja paremmin tulisi ymmärretyksi miksi on tehtävä.

Ymmärrän mittareita nyt paljon paremmin ja osaan viedä käytäntöön

Hoitajien antamaan kuntoutukseen tuli uutta näkökulmaa.

ADL-osion täyttämiseen sai hyvää selvennystä ja vinkkejä sen täyttämiseen.

Nyt on selkeämpi tehdä arviointeja ja tavoitteita.

Koulutuksessa esitetyt kaaviot olivat erittäin hyvät ja avaavat. Sai hyvän kuvan mitä mikäkin vastaus käytännössä tarkoittaa ja mihin lopputulemaan se vie.

Käytiin perusteellisemmin läpi eri kohtia, helpottaa tulkitsemista.

RAIsta tuli jollain tapaa selkeämpi kun oppi tulkitsemaan vastauksia paremmin

Oli hyvä sisällöltään ja antoi jälleen muistutusta siitä mitä asioita on hyvä yksiköissämme edistää.

Hyvin käytiin esimerkkejä, joiden avulla saadaan kuntoutussuunnitelmat nyt yksityiskohtaisemmiksi.

Oivalsin, että arvionti auttaa todella paljon suunnitelmien teossa.

Asiat oli kerrottu ja selitetty hyvin esimerkein ja rakentavasti, kivasti pilkottu osiin. selkeämmän kuvan sai, kuin käsikirjaa lukien.

Selkeä koulutus.

Hyvät esimerkkitapaukset, keissit.

Sain koulutuksesta juuri sitä mitä tulin hakemaankin, eli selkeyttä ja lisätietoa RAI:hin liittyvien kohtien täyttämiseen.

Kattava kuva mittareista ja kuntoluokista. Nyt ymmärrän ajatuksen ja toivottavasti osaan jakaa oppia toisille.

Asiat käytiin läpi selkeästi.

Asiat selitettiin hyvin ja “Alma” esimerkkiasiakas vei tietoa hyvin eteenpäin.

Kouluttaja ei puhunut turhia asian sivusta.

Kouluttaja oli selkeä ja yhteys oli hyvä ja kuuluva.

Kouluttaja puhui hyvin selkeästi ja ymmärrettävästi.

Kouluttaja oli hyvä ja kertoi asiotia hyvin selkeästi esimerkein yms.

Ulosanti oli erittäin selkeää ja hyvin avasi vaikeasti ymmärrettäviä kohtia hyvillä esimerkeillä.

Puhui selkeästi, kävi rauhallaisesti asiat läpi.

Selkeää puhetta.

Kouluttaja osasi hyvin kertoa ja selventää asioita.

Hyvä ja selkeä kouluttaja joka oli jo peruskurssilla.

Puhui selkeästi ja tiesi mistä puhuu.

Hyvä, kattava, selkeä ja juuri sopivasti käytettävissä olevaan aikaan olevaa sisältöä. Kiitos!

Mielenkiintoinen aihe, enemmän koulutuksia saisi kyllä olla aiheesta jokaiselle 🙂

Hyvintoimiva teamsin kautta, itse jatkossakin osallistuisin teamsin välityksellä. Kouluttaja oli helposti ymmärrettävä.

Konkreettiset harjoitteet voisivat olla erittäin hyvä lisä koulutuksiin. Asiat jäävät omaan päähän paremmin, kun pääsee itse tekemään ja tuo myös varmuutta ja luottoa omaa osaamistaan kohtaan. Varsinkin kun RAI:n täyttö, tulkitseminen on vielä aika lasten kengissä omalla kohdalla, eli arkuutta täyttämiseen vielä löytyy. Koulutusta oli helppo seurata sivusta ja aika tuntui menevän siivillä. Kiitos hyvästä ja kattavasta koulutuksesta. 🙂

RAI

RAI ei ole vain työkalu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, vaan RAI:ta ja sen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös tietoon pohjautuvan johtamisen työvälineenä.

Omavalvonta

Omavalvonta on kokonaisvaltainen tapa varmistaa annetun hoivan ja toiminnan laatua. Omavalvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, riskienhallintaa ja asiakasturvallisuuden varmistamista.

Johtaminen

RAI:ta ja siitä johdettua tietoa tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin muutos- ja tietojohtamisessa. GeroFuture tarjoaa johdolle työkaluja mm. laatutavoitteiden asettamiseen, toiminnan tulosten arviontiin ja kehittämiseen sekä johtamiseen käytännössä.

Koulutukset

Toimimme kumppanina tulevaisuuden sote-ratkaisuissa niin SOTE-palveluntuottajille kuin SOTE-palveluiden järjestäjillekin. Järjestämme valmiita koulutuspaketteja, mutta räätälöimme koulutuksia myös organisaatioiden tarpeiden mukaan.

Ajankohtaista

Omavalvonta ja sen toteuttaminen

Yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajia on jo kymmenen vuotta koskenut laintasoinen vaade toteuttaa toiminnassaan suunnitelmallista omavalvontaa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mitä sosiaalihuollon omavalvonnalla tarkoitetaan? Miksi sitä

Missä äiti saa hyvää hoitoa?

Sydäntä kylmää lukea ja seurata uutisointia ikäihmisten hoivan laadusta. Mediassa on viimeisten parin vuoden aikana nostettu esiin useita laiminlyöntejä ikäihmisten hoidossa ja hoivan laadussa. Tuntuu

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Valvo ja varmista osallisuus – mutta MITEN?

Aloittelemme ikääntyneiden palveluissa vuotta 2021 uuden lainsäädännön ja laatusuositusten kanssa. Niissä meitä johtajia opastetaan muun muassa ”hyödyntämään eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun