AikaPlus Oy

AikaPlus Oy

www.aikaplus.fi

GeroFuture Oy on kehittänyt yhteistyössä AikaPlussan kanssa RAI-tiedon hyödyntämiseen ja työn mitoittamiseen perustuvan palvelutuotteen, jolla saadaan määriteltyä nykyiset palvelutarpeeseen pohjautuvat asiakassegmentit sekä laskettua niiden tarkka aika- ja kustannusmerkitys. Analyysin pohjalta voidaan kehittää ja parantaa hoivapalvelun laatua, oikea-aikaisuutta, tehokkuutta, kustannusvaikutuksia sekä työvoimatarpeen oikeaa mitoittamista. Suorien kustannussäästöjen ohella, analyysi auttaa löytämään kuntouttavan hoitotyön kehittämiskohdat, joihin panostamalla saadaan ennaltaehkäistyä kustannusten kasvua palvelutarpeen/asiakassegmentin muuttuessa. Palvelutuotteella saadaan 1) selvitettyä tarkat asiakassegmentit sekä niiden tarpeet ja kustannukset sekä 2) määriteltyä toimenpiteet ja keinot, joilla työ kohdentuu oikein, palvelun laatu ja vaikuttavuus paranevat ja kustannukset laskevat.