Siun Sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun Sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

https://www.siunsote.fi/

GeroFuture toimi Siun Soten vammaispalvelujen kumppanina RAI ID:n käyttööonotossa ja kouluttajana RAI-prosessin eri vaiheissa vuosien 2020–2021 aikana. Siun Soten kanssa käytiin läpi koko GeroFuturen RAI-palvelupolku RAI ID-arviointivälineen käyttöönotosta, RAI ID-arvioinnin tekemiseen, RAI-yksilötiedon hyödyntämiseen hoidon suunnittelussa ja RAI-vertailutiedon hyödyntämiseen lähijohtamisessa. Yhteinen RAI-taival jatkuu vuoden 2022 aikana, kun RAI ID-vertailutietoa aletaan hyödyntämään Siun Soten vammaispalveluiden omavalvonnan ja laadun varmistuksen seurannassa. GeroFuture toimii tässä työssä Siun Soten vammaispalveluiden konsulttina ja kouluttajana.