Tulosten arviointi ja RAI-tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi RAI-palauteraporttitietojen analysointi ja koostaminen. Analysoitujen RAI-mittaritietojen pohjalta organisaatiossa osataan laatia organisaatiotasoiset laatutavoitteet ja näiden määriteltyjen laatutavoitteiden saavuttamiseksi yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat. Osallistujat saavat koulutuksen kautta käyttöönsä palauteraporttitietojen seurantaan työkalupohjan sekä valmiit, kattavat organisaatio- ja yksikkötason analyysiraportit.

Kohderyhmä: Johto ja esimiehet

Kesto: 4 opetustuntia (á 45 min)