Ota meihin yhteyttä

Keitä olemme

Vuonna 2014 perustettu GeroFuture Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja konsultointiorganisaatio.

Olemme erikoistuneet laadun ja johtamisen kehittämiseen sekä RAI-järjestelmään ja -tiedon hyödyntämiseen.

Meillä on laaja-alaista kokemusta sosiaali- ja terveysalan käytännön toiminnasta ja sen johtamisesta. Toimialaosaamisen lisäksi meiltä löytyy laaja-alaista osaamista mm. sote-alan talouden ja juridiikan osa-alueisiin.
 

Katriina Niemelä

TtM, RAI-erityisasiantuntija

Katriina on pitkän linjan sote-ammattilainen. Hänellä on vahva johtamiskokemus tulosvastuullisista johtotehtävistä eri sote-alan organisaatioista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja erinomainen kyky soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan. Katriina on ollut mukana kehittämistyön vastuuhenkilönä ja valmentajana organisaatioiden uudistaessa kuntoutumista edistäviä toimintamallejaan, tuotteistaessaan palveluitaan sekä tehostaessaan palveluprosessejaan. Katriina toimii GeroFuturessa RAI-kouluttajana ja soveltaa moniulotteista RAI- ja tiedolla johtamisen osaamistaan GeroFuturen tiimissä edistääkseen RAI-tiedon hyödyntämistä asiakkaiden organisaatioissa. Katriina on valmentanut ja kouluttanut organisaatioiden henkilöstöä lähihoitajista aina ylimpään johtoon sekä ollut mukana kirjoittamassa useita julkaisuja muun muassa RAI-järjestelmän soveltamiseen ja johtamiseen liittyen. Hän pitää erityisesti laajoista kokonaisuuksista, yhteiskehittämisestä sekä uusien näkökulmien etsimisestä ja hyödyntämisestä. Katriinan erityisosaamisalueita ovat mm. RAI-järjestelmän eri sovellukset ja niiden käytännönläheinen hyödyntäminen kehittämis- ja johtamistyössä. Koulutukseltaan Katriina on sekä sairaanhoitaja/kätilö että terveystieteiden maisteri.

Pia Vähäkangas

TtT, RAI-erityisasiantuntija

Pialla on laaja ja monipuolinen kokemus sote-alan johtamis- ja kehittämistyöstä ja hän on tehnyt uraauurtavaa työtä erityisesti kuntoutumista edistävään toimintaan ja sen johtamiseen liittyvien toimintamallien kehittämisessä. Koulutukseltaan Pia on terveystieteiden tohtori. Pia on toiminut erilaisissa muutosjohtamisen taitoja vaativissa, vastuullisisissa positioissa ja hänen erityisenä kiinnostuksen kohteena on palveluohjaus ja sen kehittäminen osana kansallista sote-uudistusta.  Pian erityisosaamisaluetta ovat RAI-järjestelmän sovellukset ja niiden hyödyntäminen kehittämis- ja johtamistyössä sekä asiakkaiden palveluihin ohjautumisessa. Pia toimii GeroFuturessa RAI-kouluttajana ja hänen osaamisaluettaan ovat juuri johtaminen, kuntoutumista edistävät toimintamallit ja palveluohjaus. RAI:n parissa Pia on työskennyt vuodesta 2000 lähtien. Hän on kouluttanut sote-organisaatioiden henkilöitä operatiiviselta tasolta ylimpään johtoon ja osallistunut useiden RAI-järjestelmän soveltamista koskevien julkaisujen kirjoittamiseen.

Tuija Lambacka

KTM, HTM, laatuasiantuntija, Lead Auditor, Lean Six Sigma Green Belt

Tuija vastaa GeroFuturessa sekä talouteen, juridiikkaan että prosessien ja laadun kehittämiseen liittyvistä teemoista. Taustaltaan hän on sekä ekonomi että juristi. Tuija on toiminut sote-alalla erilaisissa kehittämis- ja johtotehtävissä mm. yritysjärjestelyiden ja -integraatioiden sekä laatuun liittyvien tehtävien parissa. Hänellä on vahva kokemus hoivaliiketoiminnan prosessien kehitys- ja strategiatyöstä sekä talouteen liittyvistä tehtävistä. GeroFuturessa Tuija toimii omavalvonnan kouluttajana ja konsultoi asiakasyrityksiä mm. liiketoiminnan kehittämiseen, laatuun, sosiaalialan lainsäädäntöön ja taloudelliseen mallintamiseen liittyvissä asioissa. Hänellä on erinomainen kyky mallintaa asiat selkeään, numeerisesti mitattavaan muotoon ja analyyttisena ihmisenä hän vannoo näyttöön perustuvan päätöksenteon ja tiedolla johtamisen nimeen. Tuijan kiinnostuksen kohteita ovat eritysesti laadun ja prosessien kehittämiseen liittyvät asiat sekä taloudellisen ja juridisen tiedon soveltaminen sote-alan ja toiminnan laadun kehittämisessä.

GeroFuture Oy

Katriina Niemelä
(TtM, RAI-erityisasiantuntija)


040 0805581
katriina.niemela@gerofuture.fi

Pia Vähäkangas
(TtT, RAI-erityisasiantuntija)


044 2532768
pia.vahakangas@gerofuture.fi

Tuija Lambacka
(KTM, HTM, Lead Auditor,
Lean Six Sigma Green Belt)

044 4684286
tuija.lambacka@gerofuture.fi

Osoitetiedot

GeroFuture Oy
Vihiluodontie 314
90440 Kempele

2658108-5

Laskutusosoite

GeroFuture Oy
26581085
PL 100
80020 Kollektor Scan

Verkkolaskuosoite

Verkkolaskuosoite: 003726581085
Välittäjätunnus: 003721291126
Välittäjä: Maventa

Ajankohtaista

Omavalvonta ja sen toteuttaminen

Yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajia on jo kymmenen vuotta koskenut laintasoinen vaade toteuttaa toiminnassaan suunnitelmallista omavalvontaa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mitä sosiaalihuollon omavalvonnalla tarkoitetaan? Miksi sitä

Missä äiti saa hyvää hoitoa?

Sydäntä kylmää lukea ja seurata uutisointia ikäihmisten hoivan laadusta. Mediassa on viimeisten parin vuoden aikana nostettu esiin useita laiminlyöntejä ikäihmisten hoidossa ja hoivan laadussa. Tuntuu

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä ikäihmisten palveluntarve ja toimintakyky tulee arvioida RAI-arviointivälinettä käyttäen.

Valvo ja varmista osallisuus – mutta MITEN?

Aloittelemme ikääntyneiden palveluissa vuotta 2021 uuden lainsäädännön ja laatusuositusten kanssa. Niissä meitä johtajia opastetaan muun muassa ”hyödyntämään eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun